หมวดหมู่: ในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ…