หมวดหมู่: ต่างประเทศ

โรงเรียนในญี่ปุ่น เตรียมเปลี่ยนกฎให้นักเรียนใส่เสื้อผ้ายี่ห้อ ‘ยูนิโคล่’ แทนเครื่องแบบนร. เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนในญี่ปุ่น เต…