ข่าวสดใหม่ทุกชั่วโมงส่งตรงถึงมือคุณ

‘ในหลวง-พระราชินี’พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้พิพากษาประจำศาลรุ่น 72 เฝ้าฯ ถวายสัตย์

0

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ 72 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ในโอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  นางกรกันยา สุวรรณพานิช  เลขาธิการประธานศาลฎีกา  และนายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัชแก่ผู้พิพากษาประจำศาล  ในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

“ผู้พิพากษาประจำศาล ได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าบัดนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาอันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชน ในการอำนวยความยุติธรรมนั้น มีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฏหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่ว่าจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลยพินิจที่ถูกต้องด้วย ผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบครอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฏหมาย ตามศีลธรรมและตามความเป็นจริง หากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ ก็จะสามารถสร้างสรรจรรโลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง”
 


ดูข่าวต้นฉบับ

Leave A Reply

Your email address will not be published.