ข่าวสดใหม่ทุกชั่วโมงส่งตรงถึงมือคุณ

ในหลวง และพระราชินี เสด็จฯทรงเปิดศาลเยาวชน จ.สุพรรณบุรี เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

0
ในหลวง และพระราชินี เสด็จฯทรงเปิดศาลเยาวชน จ.สุพรรณบุรี เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ —เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 มี.ค. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาส กัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จฯ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพรเทพ โรจนวิภาค ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ และเหล่าพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล จากนั้นนายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมภรรยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยที่มาและความล้ำค่า เข็มกลัดล้อมเพชรประดับกาย เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ในการนี้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบ บังคมทูลรายงาน พร้อมขอพระราชทาน กราบบังคมทูล เชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และมีการ เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 120 รายเข้าเฝ้าฯ จากนั้นนายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย แล้วเสด็จฯไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระ ปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

ในหลวง เสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

ในการเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ มีประชาชนมารอเฝ้าฯ อย่างเนืองแน่น รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ อาทิ กลุ่มลาวครั่ง กลุ่มลาวเวียง กลุ่มกะเหรี่ยง และกลุ่มไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ที่สวมชุดแต่งกายประจำชาติพันธุ์ มาเฝ้าฯรับเสด็จตลอดเส้นทาง พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี การนี้พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ออกให้บริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น พระราชทานเจลแอลกอฮอล์และพิมเสนน้ำแก่ผู้มาเฝ้าฯ อีกทั้งโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนด้วย


ดูข่าวต้นฉบับ

Leave A Reply

Your email address will not be published.