รวมจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ทั้งแบบลงทะเบียนจองฉีด และแบบวอล์ค อิน จะมีที่ไหนบ้าง จังหวัดอะไร ตรวจสอบข้อมูลพร้อมเงื่อนไขต่างๆที่นี่

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 “ฐานเศรษฐกิจ“อัพเดทข้อมูลจุดให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฟรี โดยมีหลายจุดทั่วไทย ทั้งในรูปแบบที่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ และในรูปแบบที่สามารถวอล์ค อิน ได้เลย ไม่ต้องจอง โดยจะมีที่ไหนบ้างนั้น เช็คข้อมูลทั้งหมดได้เลยที่นี่

 

รูปแบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

1.เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลนครแหลมฉบังขยายระยะเวลาลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1” ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

1. แบบ walk in ณ ห้องงานทะเบียนราษฎรฯ (เดิม) ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
2. แบบออนไลน์ผ่าน Google Forms (คลิกที่นี่) หรือสแกน QR CODE 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน คือ

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (จะมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลหรือไม่ก็ได้)
 • ไม่เคยฉีดหรือลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านช่องทางอื่นมาก่อน

 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 ทั้งนี้เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย  
      1. หมู่ที่ 1 – 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
      2. หมู่ที่ 3 และ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
      3. หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
      4. หมู่ที่ 1, 5, 9 และ 10 ต.บึง อ.ศรีราชา
      5. หมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 9 ต.บางละมุง อ.บางละมุง

 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 

1. ประชาชนในเขต (หรือผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล)
1.1 กรณี walk in : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
1.2 กรณีลงทะเบียนออนไลน์ : กรอกข้อมูลตามแบบ Google Forms จนครบทุกหน้า
 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

2. ประชาชนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลฯ แต่เข้ามาพักอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลฯ

 

2.1 กรณี walk in : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนลงทะเบียนและหนังสือรับรองการอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้การรับรอง ซึ่งผู้ที่สามารถให้การรับรองได้ ประกอบด้วย เจ้าของบ้าน/เจ้าบ้าน/ส.ท./ประธานชุมชน/อสม. (ท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น)

 

2.2 กรณีลงทะเบียนออนไลน์ : กรอกข้อมูลตามแบบ Google Forms จนครบทุกหน้า พร้อมส่งหนังสือรับรองการอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (ที่กรอกข้อมูลและมีผู้ให้การรับรองถูกต้องครบถ้วน) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาทาง E-Mail : tech_serv@lcb.go.th หรือมาส่งด้วยตนเองที่ห้องลงทะเบียนแบบ walk in (ถ้าไม่สะดวกสามารถฝากคนที่ท่านไว้ใจมาส่งแทนได้) หรืออย่างช้าที่สุดก็ให้นำไปให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันฉีดก็ได้ (แต่ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันนัดฉีด)

 

สำหรับหนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง สามารถดาวน์โหลดหรือติดต่อขอรับได้ที่

1. ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ (คลิกที่นี่)
2. ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลฯ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และห้องลงทะเบียนแบบ walk in ชั้น 1
 

 

เทศบาลนครแหลมฉบังขยายระยะเวลาลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับรอบเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม​ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ ผ่านทาง Line Official Account ของ อบจ.ปทุมธานี หรือ สแกน QR CODE 

สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้

 • เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดปทุมธานี หรือประกอบกิจการ หรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 • อบจ.ปทุมธานี ขอสงวนสิทธิ์การฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เท่านั้น 

 

อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเดือนพฤศจิกายน

 

 

-รูปแบบวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียน

3.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จะเปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ค อิน  Walk in รอบวันที่ 16 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,500 คน ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง​ (วัดพระนอน) ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด -19  Covid-19 ทุกชนิด
 • ไม่เคยป่วยเป็นโรคโควิด -19  covid-19 มาก่อน
 • ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
 • นำบัตรประชาชนและปากกา มาด้วย
 • สำหรับต่างชาติรับเฉพาะผู้ที่มี”บัตรชมพู” หรือ”บัตรประกันสังคม” เท่านั้น โดยนายจ้างต้องเป็นผู้พามาเข้ารับการฉีดวัคซีน หากไม่ตรงเงื่อนไข จะไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

 

4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร เปิดฉีดวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 รอบ Walk-In (ไม่ต้องลงทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 18-22 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป เวลา 12.00-15.00 น. ณ วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน 

 

อบจ.สมุทรสาคร เปิดฉีดวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม”

นอกจากนั้นแล้วอบจ.สมุทรสาคร ยังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี แบบ วอล์ค อิน  Walk-In (ไม่ต้องลงทะเบียน) วันละ 500 คน/ศูนย์ฉีด เซ็นทรัลมหาชัย และ แลนด์มาร์ค  ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 64  เวลา 12.00-15.00 น. 

 

อบจ.สมุทรสาคร เปิดฉีดวัคซีนทางเลือก“ซิโนฟาร์ม”

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 • อยู่ หรือ อาศัย ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน
 • ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน 
   

หลักเกณฑ์เงื่อนไข
– ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านสมุทรสาคร นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
– ผู้ที่ทำงาน หรือ อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ให้นำหลักฐานมาดังนี้
1. ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน
2. หลักฐานการอยู่อาศัย หรือทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร

 

5.เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีแบบวอล์ค อิน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา และยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ตรวจสอบเงื่อนไขและพบว่าเข้าหลักเกณฑ์ สามารถเข้ารับการฉีดได้เลย (เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ช่วงนี้ประชาชนเข้ารับการฉีดน้อย ท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับฉีดได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมาน เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าวัคซีนจะหมด)

 

เงื่อนไข -หลักเกณฑ์ 

 • ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 
 • ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19
 • รับวอล์ค อิน วันละ 500 คน
 • รับคิวในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน 
   

สำหรับกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขต่างๆมีดังนี้

 • ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
 • ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)
 • ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

 

เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีแบบวอล์ค อิน


ดูข่าวต้นฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *