ข่าวสดใหม่ทุกชั่วโมงส่งตรงถึงมือคุณ

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้พิพากษา เฝ้าฯ ถวายสัตย์

0
‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้พิพากษา เฝ้าฯ ถวายสัตย์

วันนี้ (24 มี.ค.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ 72 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางกรกันยา สุวรรณพานิช เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัชแก่ผู้พิพากษาประจำศาล ในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

ผู้พิพากษาประจำศาล ได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่า บัดนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษา อันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชน

ในการอำนวยความยุติธรรมนั้น มีข้อควรคำนึงอยู่ว่า กฏหมายเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริง แต่ว่าจะนำมาใช้ ต้องอาศัยดุลยพินิจที่ถูกต้องด้วย

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และรอบด้าน และวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรม ตามตัวบทกฏหมาย ตามศีลธรรม และตามความเป็นจริง

หากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ ก็จะสามารถสร้างสรรจรรโลงความยุติธรรม ให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม


ดูข่าวต้นฉบับ

Leave A Reply

Your email address will not be published.