ข่าวสดใหม่ทุกชั่วโมงส่งตรงถึงมือคุณ

สภานักศึกษา มช. ออกจดหมายเปิดผนึก จี้คณบดีวิจิตรศิลป์ ชี้แจงรื้องานศิลปะนักศึกษา

0
34เ้มเ-horz

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึก จี้คณบดีวิจิตรศิลป์ แจงเหตุรื้องานศิลปะนักศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จากกรณีคลิปวีดีโอที่กำลังถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อมีการเปิดเผยว่า อาจารย์ ผู้บริหาร และรองคณบดี ได้ทำการเก็บงานศิลปะของนักศึกษา ที่กำลังแสดงและอยู่ในขั้นตอนการสร้างสรรค์งาน ไปทิ้งใส่ถุงขยะ นั้น

ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ ตั้งคำถามถึงเสรีภาพ ขอบเขตการแสดงออกของผู้ทำงานศิลปะ รวมไปถึงถามหาเหตุผลของการกระทำดังกล่าว

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

ล่าสุด สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ตั้งข้อซักถามต่อเหตุการณ์รื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา ระบุว่า เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า

จากกรณีที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการเก็บรื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤติการณ์คือมีการเก็บและรื้อถอนผลงานศิลปะของนักศึกษาลงถุงขยะทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย โดยมิได้แจ้งหรือมีหนังสือคำชี้แจงใด ๆ อันอาจเป็นการละเมิดงานศิลปะของนักศึกษาและขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องจรรยาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อ 9 ที่กำหนดว่า อาจารย์พึงรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์อย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ สนับสนุนให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ

ทั้งนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของนักศึกษาขอตั้งข้อซักถามต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นและขอให้คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสาธารณะ พร้อมกันนี้ขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อนักศึกษาโดยเร็วที่สุด เนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบกับทรัพย์สินของนักศึกษา และเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภานักศึกษาในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

สุดท้ายนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณาและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงต่อนักศึกษาโดยเร็วต่อไป


ดูข่าวต้นฉบับ

Leave A Reply

Your email address will not be published.