ข่าวสดใหม่ทุกชั่วโมงส่งตรงถึงมือคุณ

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ นายทหารหญิงรวม7นาย

0
โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ นายทหารหญิงรวม7นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล รวม 7 นาย

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน  7 นาย ดังนี้  

1.ว่าที่พ.ต.หญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ เป็นพ.ต.หญิง  2.ว่าที่ร.อ.หญิง มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็นร.อ.หญิง  3.ว่าที่ร.ท.ธนาปกร ทรงอารมย์ เป็นร.ท. 4.ว่าที่ร.ท.ธนกร โรจนนาค เป็นร.ท. 5. ว่าที่ร.ท.ขวัญชัย ตัณฑวนันท์ เป็นร.ท. 6.ว่าที่ร.ท.กัณหา บุตรจันทร์ เป็นร.ท.  7.ว่าที่ร.ท.หญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร.ท.หญิง ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน.

 


ดูข่าวต้นฉบับ

Leave A Reply

Your email address will not be published.